szkolenie-w-oa

Szkolenie w OA

Jednym z etapów procedury adopcyjnej jest udział w szkoleniu dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Kończy się ono wydaniem świadectwa ukończenia szkolenia. Program, a także to w jakiej formie odbywa się to szkolenie zależne jest od ośrodka adopcyjnego.

U nas było to 6 spotkań co 2 tygodnie (od kwietnia do czerwca). Każde z nich trwało mniej więcej 5-6 godzin. Były to zajęcia w formie wykładów i warsztatów. Przyznaję, że z przewagą tych drugich.

Dostawaliśmy do wypełniania na przykład różne karty. Potem omawialiśmy po kolei to, co każdy z nas napisał. Na każdych zajęciach każdy z nas zabierał głos. Jak zawsze niektórzy byli bardziej rozgadani, inni mniej, ale nie było takiej możliwości, żeby zajęcia po prostu przesiedzieć i się nie angażować.

W trakcie zajęć zmieniały się także osoby, które je prowadziły. Dało to nam możliwość poznania różnych psychologów i pedagogów. Każdy z nich podzielił się swoim doświadczeniem oraz praktycznymi wskazówkami.

Szkolenie w naszym ośrodku odbywało się na podstawie programu “Droga do adopcji” i składało się łącznie z 12 sesji.

Tematyka poszczególnych sesji szkolenia

 1. Elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczącego przysposobienia.
  Formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.
 2. Warsztat z zakresu wzmacniania prawidłowych motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka.
 3. Przeżywanie i radzenie sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka.
 4. Warsztat z zakresu wzmacniania prawidłowych motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka.
 5. Problemy rozwojowe dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.
  Podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach.
 6. Metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka.
  Podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt.
 7. Metody budowania własnej wartości u dziecka.
 8. Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
 9. Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z FAS.
  Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
 10. Warsztat umiejętności wychowawczych – pozytywna dyscyplina.
 11. Warsztat umiejętności wychowawczych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci z uwagi na ich wiek.
 12. Rola więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowanie się więzi w rodzinach adopcyjnych oraz typów przywiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka.
  Jawność adopcji – prawda o pochodzeniu dziecka.

W trakcie jednego ze spotkań mieliśmy także okazję porozmawiać z rodzicami adopcyjnymi. Było to naprawdę bardzo cenne doświadczenie. W pamięci zapisało mi się wypowiedziane przez nich zdanie: “Bez względu na różne trudności, które pojawiały się w ciągu tych 15 lat – było warto.”

W naszej grupie było 5 par. Ludzie w różnym wieku, z różnym stażem małżeńskim, zajmujący się w życiu różnymi rzeczami. To, co nas łączyło to chęć zostania rodzicami. Niekiedy także podobne doświadczenia jeśli chodzi o staranie się o dziecko biologiczne, leczenie niepłodności.

Atmosfera w grupie była naprawdę sympatyczna i myślę, że dzięki temu sam udział w szkoleniu był zdecydowanie łatwiejszy.

Jakie mam wrażenia po szkoleniu? Pozytywne. Sporo informacji uzyskaliśmy. W wielu jednak kwestiach było to tylko zasygnalizowanie ewentualnego problemu itp. Teraz już od nas zależy, czy będziemy próbowali uzyskać więcej informacji.

Szkolenie to dla mnie także mnogość emocji. Od śmiechu po łzy. Trudne tematy. Mętlik w głowie. Wiele rozmów.

Był to jednak cenny czas, który upewnił nas w tym, że jesteśmy we właściwym miejscu, że wybraliśmy właściwą drogę.