przemoc-psychiczna
Kalejdoskop

Przemoc psychiczna w związku jako nieodłączny element uzależnienia partnera

Przemoc definiować można jako celowe zachowanie lub próbę podjęcia zachowania, które może wyrządzać krzywdę drugiej osobie. Przemoc psychiczna jest jednym z największych zagrożeń dla naszej psychiki. Choć nadal mówiąc o przemocy w związku wiele osób kojarzy ją głównie z przemocą fizyczną. Często przemoc fizyczna łączy się z psychiczną, choć nie zawsze. Niejednokrotnie wobec partnera stosowana jest tylko ta psychiczna.

Przemoc psychiczna w związku jako nieodłączny element uzależnienia partnera

Uzależnienie partnera

Jednym z czynników, który powoduje występowanie przemocy psychicznej w związku jest uzależnienie partnera np. od alkoholu. Związek pomiędzy alkoholem a przemocą został potwierdzony naukowo. Relacja pomiędzy przemocą a spożyciem alkoholu jest złożona:

  • nadużywanie alkoholu może poprzedzać przemoc
  • przemoc może być bezpośrednim efektem spożywania alkoholu

Spożywanie alkoholu wpływa na pracę mózgu przez co może pobudzać przemoc/agresję. Alkohol może z całą pewnością zwiększyć ich intensywność.

Alkoholizm w związku należy traktować jako czynnik ryzyka pojawienia się przemocy.

Związek, który dotyka problem alkoholowy to taki, w którym przynajmniej jeden z partnerów nadużywa alkoholu lub jest od niego uzależniony. W odniesieniu do takiego związku można mówić o świecie pozorów. Partner boi się powrotu alkoholika do domu, ale najczęściej nikomu o tym nie mówi. Próba podejmowania jakichkolwiek rozmów nie przynosi żadnych rezultatów, a wręcz przeciwnie często powoduje u niego wzrost agresji.

Niepijący partner zastanawia się co będzie, gdy alkoholik wróci do domu, a jednocześnie boi się o jego życie. Mówi się w takich sytuacjach o współuzależnieniu. Partner, który jest poniżany, wyzywany, dręczony, zastraszany tłumaczy niekiedy to tym, że takie zachowanie powoduje właśnie alkohol, że na trzeźwo jego partner tak się nie zachowuje.

Trwałość takiej relacji wiąże się z rozwinięciem się u ofiary syndromu wyuczonej bezradności. Pojawienie się tego syndromu następuje w sytuacji, gdy osoba jest przekonana, że nie może nic zrobić dla poprawy swojego stanu. Czuje, że cokolwiek nie zrobi to i tak nie pomoże jej wyjść z tego w czym tkwi.

Przemoc, jak i spożycie alkoholu są powszechnymi zjawiskami w naszym społeczeństwie, a pomiędzy nimi istnieje wiele związków.

W związkach dotkniętych problemem alkoholowym prawie zawsze jeden z partnerów doznaje przemocy psychicznej, często połączonej także z przemocą fizyczną.

Ponadto wiele osób, które doświadczały przemocy, wchodzi do grupy wysokiego ryzyka uzależnień.

Niełatwo jest pomóc takim osobom, ale warto próbować.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub znasz kogoś kto nią jest możesz skorzystać lub zaproponować skorzystanie z:

NIEBIESKA LINIA (22 668-70-00), czyli Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

pozdrawiam-agnieszka